Filosofiako gaitegia. Edukiak eta material gehigarria

Lehenengo ebaluazioa

1. gaia: Antropologia

Liburuko 7. unitatea dugu oinarri: "Gizakia, naturaren eta kulturaren artean", 140-167. orr.

Edukiak

 • Antropologia fisikoa
  • Bilakaera biologikoaren teoriak: Lamarckismoa. Darwinen hautespen naturalaren bidezko bilakaeraren teoria. Teoria sintetikoa.
  • Hominizazio prozesua.
  • Humanizazio prozesua.
 • Homo sapiens-en munduan zeharreko hedadura: Out of Africa teoria.
 • Heiztari-biltzaileen bizimodua.
 • Gizakiaren alderdi psikologikoa: Sentimenduak, oroimena, emozioak eta adimena. Oharra: 152. orrialdeko 9.2. "zenbait adimen mota", ez.
 • Gizakiaren alderdi pertsonala: pertsonaren definizioa, zentzuari buruzko galdera eta pertsonen duintasuna.
 • Kultur-antropologia:
  • Sozializazio-prozesua: lehen mailakoa, bigarren mailakoa eta birsozializazioa.
  • Kulturaren definizioa.
  • Kultura-aniztasuna eta kulturen arteko harremanak.

Material gehigarriak

 • What Separates Us From Chimpanzees?, Jane Goodall-en hitzaldia.
 • The Search for Humanity's Roots, Zeresenay Alemseged-en hitzaldia.
 • A Family Tree for Humanity, Spencer Wells-en hitzaldia.
 • Sheylock-en diskurtsoa. Shakespeare. (1600). Veneziako merkataria.
 • Clifford Geertz-en Kulturen interpretazioa-ren aipua, liburuko 160. orr.
 • Simone de Beauvoir-en Bigarren sexua-ren aipua, liburuko 160. orr.
 • Apollo Robbins-en The Art of Misdirection hitzaldia.
 • Inside The Mind of A Master Procastinator, Tim Urban-en hitzaldia.

Bigarren ebaluazioa

2. gaia: Filosofiaren sorrera

 • Liburuko "Jakintza filosofikoa" 1. unitateko "I. Mitotik arrazoira" atala, 4-9. orrialdeak.
 • Filosofiaren sorrera txostena.

3. gaia: Filosofiaren adarrak

Liburuko "Filosofiaren galderak" 2. unitateko "I. Filosofiaren adarrak" atala, 24-29.

4. gaia: Logika ez formala

  1. unitateko "III. Argudiaketa" atalaren: "8. Argudiatzearen artea", 229-230. orr.; eta "10. Falazia formal eta informalak", 231-235. orr.
 • Pentsaera kritikoa lantzeko lanabesak txostena.

Hirugerren ebaluazioa

Testuliburuko 14. unitatea: "Politika", 308-335 orr., osorik. Hau da: testu nagusia eta albokoak; ariketak eta galderak barne.

Pentsaera kritikoa lantzeko lanabesak

Ebaluazio-sistema